Cviky ve dvojicích

14.09.2018
Cviky ve dvojicích
1. cvik - protažení - hamstringy, lýtka, hýžďové svaly
A)Cvičenec : leh na zádech, Levá dolní končetina( dále jen LDK) je natažená na podložce. Partner si klekne tváří k vám, vedle vaší pravé nohy. Nyní přednožte PDK, partner ji chytí.
Partner: Uchopí jí levou rukou za stehno těsně nad kolenem, pravou za kotník. Do PDK se opřete a tlačte ji směrem k cvičencově hlavě. V krajní pozici setrvejte 10 sekund.
Cvičenec : zatímco partner vytváří odpor, tlačte nohu proti němu a vydržte 6 sekund, uvolněte.
Partner: poté se znovu opře do PDK a v protažení setrvá 30 sekund. Video je zrychlené.
Cvik dvakrát zopakujte i s druhou nohou, poté se vyměňte.
1.cvik - druhá část - protažení vnější strany stehna
Cvičenec : leží ad A), partner je ve stejné pozici.
Partner: vyvíjí tlak na PDK a překřižuje nohu dovnitř.
Cvičenec : leží stále na zádech a celých hýždích.
1. výdrž 10 sekund. 2. odpor 6 sekund 3. výdrž v protažení 30 sekund
1. cvik - třetí část - protažení vnitřní strany stehen
Cvičenec : leží ad A), partner je ve stejné pozici.
Partner: Pravou rukou chytněte levé stehno cvičence a levá ruka chytne kotník. Vyvíjíme tlak na PDK a otevíráme PDK ven.
Cvičenec : leží stále na zádech a celých hýždích.
1. výdrž 10 sekund. 2. odpor 6 sekund 3. výdrž v protažení 30 sekund
2. cvik - protažení hrudníku
Cvičenec : sedí na zemi - v tureckém sedu, ruce sepne za hlavou
Partner: Stojí za cvičencem. Kolena přibližte k sobě a zlehka je opřete cvičenci po stranách střední partie zad. Jste v podřepu a nakloníte se na cvičence. Své ruce položíte na nadloktí a vnitřní stranu bicepsů cvičence.
Nyní přitáhněte ruce cvičence směrem dozadu k sobě a zároveň mu podpírejte záda - setrvejte nejprve 10 sekund, poté proveďte 2 série za sebou a setrvejte 30 sekund. Mezi sériemi je uvolnění.
Nyní se vyměňte.
3 cvik - předklon v sedě s asistencí - účinek - hamstringy, spodní partie zad, horní partie zad, lýtka
Cvičenec: sedí na zemi, nohy rovnoběžně před sebou
Partner si sedne zády ke cvičenci a pokrčí si nohy v kolenou, opře se o plosky na zemi. Zády se opře o cvičence, horní končetiny se mohou dotýkat země, pomalu si lehá na cvičence. A to tak, že zvedá pánev.
Cvičenec klesá na svá stehna. Setrvejte nejprve 10 sekund a poté 2 série za sebou 30 sekund. a vyměňte se.
Při cvičení postupujte opatrně a komunikujte - protahujeme jen do příjemného tahu.
Videa jsou zrychlená - cvičte pomaleji :-)